พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 14:16:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 07:22:00

เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๘ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ และเสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "ต้นธารแห่งมหากรุณาธิคุณ" พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน