พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 กรกฎาคม 2565 13:30:00เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2565 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน 
วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2565 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2565 13:45:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ "จากไป กลับมา" ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565 09:30:00 เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้ 
- ศาสตราจารย์ฮันนาห์ แอล.บักซ์บอม (Professor Hannah L. Buxbaum) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอินดีแอนา รัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มของมหาวิทยาลัยอินดีแอนาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย 
- นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผ้าไตร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕