พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2565 13:45:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ "จากไป กลับมา" ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2565 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่