พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 10:00:00 เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 09:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร