พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 19:00:00 เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ปจ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 17:30:00เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และ รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นานางสาวณพิชญ์ สุชาโต ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวเวช ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 09:00:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๘๔๘ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒