พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สุนทร ฉายเหมือนวงศ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน