พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 09:55:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำบนเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ณ อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี