พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 17:00:00เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โกมินทร์ สืบวิเศษ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร