พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565 09:30:00 เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้ 
- ศาสตราจารย์ฮันนาห์ แอล.บักซ์บอม (Professor Hannah L. Buxbaum) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอินดีแอนา รัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มของมหาวิทยาลัยอินดีแอนาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย 
- นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผ้าไตร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕