พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2565 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน