พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 17:30:00เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบรรสาน บุนนาค ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 09:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก