พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 17:10:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 14:03:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ณ อาคารสินธร เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 08:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี