พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17:25:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย  

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09:41:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๔,๖๒๔ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก