พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 17:12:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ ๔๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 

วันอาทิตย์ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 09:05:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่ง "เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๒"  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก