พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2562 12:47:00

เสด็จฯ ไปพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2562 09:21:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู