พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 18:52:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" รอบปฐมทัศน์ โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จฯ ด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 17:10:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นางสุวภา โขวิฑูรกิจ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพ

 
วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 11:59:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดุ๊กแห่งยอร์ก เฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันด้วย