พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2562 08:58:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ ๑๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา