พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 17:10:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นางสุวภา โขวิฑูรกิจ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพ

 
วันเสาร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 18:52:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" รอบปฐมทัศน์ โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จฯ ด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 08:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี

วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 14:03:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ณ อาคารสินธร เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 17:10:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒