พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 08 กันยายน 2564 09:15:00

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางหลาว ฮุย ชิง ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันพุธที่ 08 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ