พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 15:00:00

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางเซซีล มาตู ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 14:38:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ