พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 15:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม และบัณฑิตดีเยี่ยม นำพระสงฆ์ สามเณร และผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า และเฝ้าฯ 

 
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 13:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ ตำบลเขาแดง จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)