พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 07:22:00

เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๘ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ และเสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "ต้นธารแห่งมหากรุณาธิคุณ" พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 14:16:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 15:12:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 17:36:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 15:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการก่อตั้ง "ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์" สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษา ณ ทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 

 
พระครูวิบูลธรรมโมภาส เจ้าอาวาสวัดเขาสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และคณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ถวาย และทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนสายพันธุ์โบราณ และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 17:40:00

เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค ครั้งที่ ๑๓  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 17:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 14:55:00

เสด็จฯ ไปทรงฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์หิมพานต์" ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 09:08:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๔๒๒ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2565 10:10:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก