พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2565 14:33:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไวพจน์ สกุลนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ณ เมรุวัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี