พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2565 17:25:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย