พระราชกิจประจำวัน



วันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 15:56:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าฯ รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ