พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 18:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 15:34:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และคณะฯ  เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าฯ ถวายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ กับทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำริ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 14:51:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายพระรูปหล่อครึ่งองค์สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และหนังสือประวัติของมูลนิธิฯ  

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ