พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 15:00:00

เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 09:00:00

เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสมณโคดมบรมสุข และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร