พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2566 15:30:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม 
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2566 08:30:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงรับการถวายความเคารพ จากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ๒๕ตต ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก