พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2566 13:30:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม ต่อจากนั้น ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2566 09:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๘ คณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม