พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 00:05:00ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส