พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๕ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน