พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2566 17:30:00เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนุกูล ประจวบเหมาะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา