พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 15:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และองค์การพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ด้านพัฒนากาลังคนวิจัย เฝ้าฯ รับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ณ วังสระปทุม