พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 17:35:00 ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 15:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำศาสตราจารย์กง ฉีหวง (Prof. Dr. Gong Qihuang) อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน ร่วมเฝ้าฯ ด้วย ณ วังสระปทุม