พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 17:30:00พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสริมศรี สินธวานนท์ ม.ว.ม.,ป.ช.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย