พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 14:07:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารปราชญ์ปัญญา อาคารสิริวรเมธา และอาคารบรรณบริบูรณ์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม